29. april 2019 - 20:00 tot 21:30
Deel het op:

Samenleven in Dialoog: “Katholieke Kerk: een traditie met toekomst” door Renaat Desmedt | ARhus (verdieping -1, Het Verzonken Kasteel) | maandag, 29. april 2019

Met tal van rituelen omkadert de katholieke kerk het leven van de gelovigen vanaf de geboorte tot aan het graf. Aldus biedt de geloofsgemeenschap de nodige steun tot gelovig-mens-worden.
Al deze rituele woorden en handelingen hebben te maken met de persoon en de boodschap van Jezus van Nazareth. Volgens de katholieke traditie heeft God in Jezus op een unieke manier tot ons gesproken (openbaringsgodsdienst).
De katholieke kerk staat voor grote uitdagingen.
Door tal van externe en interne factoren maakte ze de laatste jaren een crisis door, die uiteindelijk heeft geleid tot herbronning en heroriëntering. ‘Verdiepen’ en ‘verbinden’ zijn dan ook de twee sleutelwoorden van een nieuwe pastorale aanpak.
De vier pijlers blijven vanouds dezelfde: gemeenschapsopbouw, catechese en verkondiging, dienst aan de samenleving, gebed en sacramenten.
De katholieke kerk koestert de schat van het evangelie en haar traditie en probeert ze in gesprek met velen te ontsluiten en te hertalen voor mensen van vandaag en morgen.
I.s.m. Protestantse kerk 'De Geuzentempel', Pastorele Eenheid Sint-Franciscus Roeselare, HuisvandeMens Roeselare, moskee El Nour,  moskee El Nour, Vormingplus MZW


Er worden mogelijk sfeerbeelden (foto en video) gemaakt die gebruikt kunnen worden op de website, in nieuwsbrieven en/of sociale media van ARhus. Indien je dit niet wenst, kan je dit aangeven aan de fotograaf of ons dit op gelijk welk moment laten weten. Privacyverklaring