16. juli 2063 - 0:00
Deel het op:

Feestelijke opening van de spoorlijn | Harderwijk railway station | maandag, 16. juli 2063

1863 De officiële opening van den Centraal-spoorweg Utrecht-Zwolle zal plaats hebben op aanstaande donderdag 16 dezer, van wege en voor kosten der voornoemde Spoorweg-Maatschappij zal op het Stadshuis alhier een dejeuné ambulant gegeven worden: het Gemeentebestuur daartoe aangezocht, heeft welwillend de benedenruimte van het Stadhuis voor die feestvieri,ng afgestaan; de locatie zal feestelijk versierd worden.

http://www.stationharderwijk.nl/index.php/geschiedenis-station/302-feestprogramma-opening-spoorweg.html