11. juli 2020 - 10:00 tot 17:00
Eindhoven, Noord-Brabant, Eindhoven
Deel het op:

Themadag van macht naar kracht | zaterdag, 11. juli 2020

*** kunnen we met geweldloze communicatie omgaan met macht? Kunnen we situaties waarin we ons machteloos voelen, of juist onze macht laten gelden (als leidinggevende of ouder), anders aanpakken? Een aanname in deze maatschappij is dat we ervoor moeten zorgen dat mensen hun gedrag moeten veranderen als iets gaat zoals wij dat niet willen. *** kunnen we verantwoordelijkheid voor onszelf nemen en dit anders gaan bekijken?Deze dag begint met enkele thema`s rondom macht samen te bespreken. Wat is openlijke en heimelijke macht, en is soms beschermende macht noodzakelijk? We bespreken ook verantwoordelijkheid en interafhankelijkheid vanuit de visie van geweldloze communicatie, en *** een maatschappij eruit zou zien die gebaseerd is op herstelrecht (in plaats van strafrecht) en gedeelde macht. Is er misschien iets dat je zelf **** doen om een maatschappij meer daarnaar te vormen ("social change")? Daarna gaan we enkele ervaringsoefeningen doen rondom authoriteit en authenticiteit, macht en verantwoordelijkheid.Niels Gorisse is internationaal gecertificeerd trainer geweldloze communicatie.Je bent van harte welkom! Meer informatie en direct inschrijven kan op https://www.verbindendecommunicatie.com/macht-naar-kracht .