11. februari 2042 - 0:00
Obscure plek
Deel het op:

Met de princeps in de achterkamer | dinsdag, 11. februari 2042

de princeps is de 'voornaamste' bestuurder binnen hèt Dispuut. Zijn principaat, ondersteund door de consul, moet hèt Dispuut weer een jaar verlichten. Een hele nacht met deze figuur doorbrengen in de achterkamer is dan ook mooier dan een eeuwigheid alleen. Helaas denkt de princeps (en ook de consul) hier soms net wat anders over, we tasten nog steeds in het duister waarom. Deze ontmoeting is op maandelijkse basis en vindt vooral op de woensdagavond plaats. Enkele zielen weten wat deze verrukking inhoudt, anderen kunnen slechts raden. 'Met de princeps in de achterkamer' is hèt evenement met hamer, slorpsels, ogenschijnlijk verloren notulenmappen, kratjes, astma, en koude zweethanden. Nu voor bijna iedereen!