09. september 2020 - 9:15 tot 16:15
Elsden training, Almere-Stad
Deel het op:

Verslavingskunde I Addiction Counseling Woensdagen | woensdag, 09. september 2020

Word jij Verslavingskundige / Counselor of persoonlijk begeleider?Volg dan VKI-EACIErkend en geaccrediteerd door Stichting Nederlandse Register opleidingen en KTNO (HBO conform 5 ECT), Registerplein , register Vaktherapie en landelijke vereniging POH GGZ.Een erkende beroepstraining van Elsden helpt je op weg. Tijdens het volgen van de training laten we je graag kennis maken met vacatures, vrijwilligersplaatsen of stage adressen.Verslavingskunde I Addiction CounselingLesdagen9 september23 september7 oktober21 oktober4 november18 november2 december

certificering 5 januari 2021VKI - EACI in het kort:- Bijscholing voor (woon)begeleiders en behandelaren

- Nascholing voor verpleegkundigen en mede behandelaren

- Basisscholing voor starters

- Geschikt voor ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen

- Gericht om samenwerking bij gedragsverandering te bevorderen

- Deskundigheidsbevordering, beroepstraining

- Introductie en vaardigheidstraining

- Bijscholing in abstinentie gerichte technieken voor ervaren professionalsHet doel van de training is het effectief leren communiceren met clienten in abstinentie gerichte begeleiding en behandeling ten behoeve van het behandelproces of begeleidingsplan. Een curatieve doelstelling staat centraal. De training is tevens toepasbaar in praktische vormen van hulpverlening waarbij gedragsverandering centraal staat. VKI-EEACI is een intensieve beroepstraining, bestaande uit zeven trainingsdagen en een terugkomdag. De cursusduur is gemiddeld 18 weken. De dagen zijn afwisselend en gericht op veel interactie en kennisoverdracht door lezingen, presentaties en workshops. Voor iedere trainingsdag wordt een voorbereidende opdracht gemaakt. Tijdens de dagen werken ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen met elkaar samen om van elkaar te leren.Voor wie?VKI-EACI is geschikt voor wie verdieping zoekt, zowel onervaren als ervaren professionals, naasten van verslaafden, (hoofd) behandelaren, (verslavings) artsen, (woon) begeleiders en ervaringsdeskundigen. De methodiek van de training biedt de mogelijkheid tot het vergroten van kennis en vaardigheden op individueel niveau. De training VKI- EACI is inpasbaar bij iedere vorm van behandeling of begeleiding waarbij abstinentie een doel is. De training is geschikt als basismodule of bijscholing.Erkenning en accreditatieHBO conform erkend door Stichting Nederlandse Registeropleidingen in Integrale en complementaire zorg , accreditatie 5,4 EC 151 SBU. Registratie kort beroeps onderwijs in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).In de training komen de volgende onderwerpen aanbod.- Fasen van gedragsverandering- Familie therapie- Motiverende Gespreksvoering- Groepspsychotherapie- Reality Therapy- Zelfontwikkeling- Cognitieve Gedragstherapie- Ethiek- Counseling- Terugvalpreventie- Het ziekte concept- Sterktes Zwaktes- Opstellen van een behandelplan- Farmacologie- Verslavingskunde- Het Multidisciplinair Overleg (MDO)- DSM VDe training bestaat uit zeven lesdagen. De lesdagen zijn eens per twee weken. In de tussenliggende periode wordt er gewerkt aan opdrachten. Deze opdrachten bestaan uit inzichtvragen, (oefen)gespreksverslagen en terugkoppeling van de gegeven theorie. De opdrachten zijn uiteenlopend en worden door de cursisten als 'goed te doen' ervaren. De gemiddelde studiedruk is vijf tot zeven uur per week.Tijdens de lesdagen worden er presentaties en gastcolleges gegeven. Deze worden afgewisseld met veel praktijkoefeningen in de klas en interactieve opdrachten.Op de eerste dag wordt uitgelegd *** de training verloopt. Het transtheoretisch model waarin de fasen van verandering vastgelegd zijn vormt de basis van de counseling volgens empowerment. Er wordt in de volgende lesdagen geleerd om specifieke technieken per fase te gebruiken. De cursist leert het toepassen van motiverende gesprekvoering (MI) , basistechnieken cognitieve gedragstherapie (CGT) en Reality Therapy. Deze technieken vormen de basis voor counseling in abstinent gerichte behandelingen. Voor deze training is het praktisch toepassen van de basisvaardigheden een doel.De docenten werken met voorbeelden uit de praktijk om de theorie te verduidelijken. Voor casus specifieke vragen van de cursisten wordt graag ruimte gemaakt, ook buiten de lestijden. Er is geen limiet gesteld aan studiebegeleiding of vragen anderszins aan de docenten.De training is praktijkgericht beroepsonderwijs voor directe toepassing in het werkveld.KostenDe kosten voor deelname aan EACI zijn € 1.685,00, hierin is inbegrepen:- Vakliteratuur

- Lesbenodigdheden

- 7 trainingsdagen, gastcolleges en de terugkomdag

- 12 weken individuele (ongelimiteerde) studiebegeleiding

- Lunches, koffie/thee/waterRegulier opgeleid of ervaringsdeskundige ?Naast regulier opgeleide professionals bieden we ervaringsdeskundigen de mogelijkheid deel te nemen. De samenwerking tussen regulier opgeleide professionals en ervaringsdeskundigen leidt tot diversiteit in begeleidingteams en behandelteams.

Graag laten we starters kennis maken met toekomstige werkgevers. Hiervoor hebben we een overeenkomst met het UWV gesloten. In een persoonlijk gesprek vertellen we je graag meer over de mogelijkheden.Voor ervaringsdeskundigen hebben we een aantal aanvullende uitgangspunten.Je bent bereid om andere standpunten dan je eigen herstelproces te respecteren ten aanzien van te leren vaardigheden als professional.Je durft en **** het aan om onderscheid te maken tussen tussen de rol van ex-client, ervaringsdeskundige en hulpverlener.Je werkt actief aan je zelfreflectie. Dit houdt in dat jij je eigen zwaktes, valkuilen en sterktes leert ontdekken en deze uitschrijft in een ontwikkelingsplan.Je maakt gebruik van de coachingsgesprekken door je docent en bent bereid de adviezen op te volgen. Deze impliceren bij herstel korter dan 1,5 jaar in ieder geval dat je geen praktijkoefeningen doet met clienten (fellows geen probleem uiteraard).Je hebt een MBO+ niveau.StudiedrukGedurende de periode van 12 weken word je geacht alle zeven lesdagen aanwezig te zijn.De dagen zijn intensief en bestaan naast presentaties, gastcolleges en kennisoverdracht uit het oefenen en toetsen van opgedane kennis en vaardigheden. Buiten de lesdagen om is de studiedruk ongeveer 5/7 uur per week, waarbij naast individuele opdrachten, de mogelijkheid bestaat op deel te nemen een oefengroep (eens per twee weken, uitgaande van initiatief van de klas).ToetsingToetsing vindt plaats doorBeoordeling van alle opgegeven individuele opdrachten, met minimaal een voldoende per opdracht.

Beoordeling van de theoretische eindtoets op de laatste lesdag met minimaal een voldoende.

Waardering van de praktische eindopdracht met minimaal een cijfer zes. Deze eindopdracht bestaat uit het aanleveren van een persoonlijke weergave omtrent verslaving, drie beknopte gespreksverslagen en driemaal een tweewekelijkse doelstelling.

Wanneer een opdracht als onvoldoende geldt, is er een mogelijkheid tot herkansing in de week opvolgend aan die van de gegeven uitslag.

Het cursusgeld is inclusief alle herkansingen.Voor het slagen van je training en het functioneren is het van belang dat je geheelonthouding bij verslaafden ziet als enige manier om langdurig herstel te kunnen behouden.Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk aspect van de training evenals je motivatie om deel te nemen. Na inschrijving volgt een kennismaking (veelal telefonisch) waarin we je geschiktheid bespreken. In het kader van persoonlijke ontwikkeling verwachten we tevens dat je deelneemt aan de groepstherapie tijdens de training.Erkenning en registratieSNROStichting Nederlandse Register Opleidingen in complementaire zorgGeaccrediteerd HBO conform 5,4 ECTS 2017Register VaktherapieGeaccrediteerd 2019 75 puntenHet register Vaktherapie draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:Dramatherapie

Psychomotorische therapie

Landelijke Vereniging Praktijk Ondersteuners Huisartsen POH-GGZGeaccrediteerd 2019 30 puntenRegisterpleinGeaccrediteerd 2019130 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.Is 1 ontwikkelactiviteit van 130 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.Het registerplein draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:Register Cliëntondersteuners

Register GGZ-agogen

Register Maatschappelijk werk (MW)

Register Psychodiagnostisch Werkenden

Register Sociaal Agogen (AG)

Register Sociaal Werkers

KTNOKwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (en aangesloten beroepsverenigingen)VKI-EACI geaccrediteerd HBO conforme accreditatie 2019BATCBeroepsorganisatie Belangen Associatie Therapeut en ConsumentVKI-EACI geaccrediteerd 2019 via KTNOCRKBOElsden training BV heeft instellingsregistratie kort beroeps onderwijs door CRKBO.Alle docenten hebben een docentenregistratie CRKBO.